Patronat ATH i Energetyki Cieszyńskiej

Patronat ATH i Energetyki Cieszyńskiej

25 lutego 2015 r. w naszej szkole miało miejsce kolejne ważne wydarzenie. Tego dnia odbyło się uroczyste podpisanie Umów Patronackich z Wydziałem Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku Białej oraz Energetyką Cieszyńską.

Nasza szkoła stawia na rozwój uczniów i nieustannie szuka sposobów na podniesienie jakości kształcenia oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej. Patronaty oznaczają jeszcze bliższą współpracę pomiędzy naszą szkołą a ATH i Energetyką Cieszyńską. W przypadku tej drugiej są uwieńczeniem wielu lat wspólnych projektów, konferencji, wycieczek edukacyjnych i praktyk, które nasi uczniowie odbywają w tym zakładzie. Dzięki Patronatowi podpisanemu z ATH młodzież będzie miała jeszcze szerszy dostęp do wiedzy, możliwość spotkania się ze specjalistami, uczestniczenia w ciekawych wykładach czy odbycia specjalistycznych praktyk. Nasi uczniowie będą jeszcze lepiej przygotowani do przyszłych studiów.

W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości – Dziekan Wydziału Maszyn i Informatyki ATH prof. dr hab. inż. Jacek Stadnicki, dr hab. inż. Dariusz Plinta, prof. ATH, dr hab. inż. Dariusz Jędrzejczyk, prof. ATH, prezes Energetyki Cieszyńskiej dr inż. Damian Hernik wraz z panią koordynator Joanną Siedlok.

Gościliśmy również posłankę Aleksandrę Trybuś – Cieślar, posłów: Stanisława Piętę, Stanisława Szweda oraz Edytę Subocz, która reprezentowała Senatora Tadeusza Kopcia i Arkadiusza Błachuta reprezentującego posła Czesława Gluzę.

Starostwo Powiatowe reprezentowali: wicestarosta Maria Cieślar, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bacza, Naczelnik Wydziału Edukacji Maria Pindur oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Michał Rajwa.

Nie zabrakło również wiceburmistrza Cieszyna Bogdana Ścibuta, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Jadwigi Lincer, Emilii Gibiec z ODZN „Publisher-Innowacje” oraz przewodniczącego Rady Rodziców Rafała Holony.

Po części oficjalnej zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie wzięli udział w wykładzie inauguracyjnym prof. dr hab. inż. Dariusza Jędrzejczyka „Czy jama ustna jest bardziej wymagająca od konstrukcji lotniczych?”. Odbyło się również oficjalne otwarcie Muzeum Techniki, w którym zgromadzono eksponaty z przełomu XIX i XX w.

ZDJĘCIA