Patronat UŚ

Patronat UŚ

Kolejny kierunek nauczania w naszej szkole został objęty patronatem naukowym Wyższej Uczelni. Tym razem jest to Technik Mechatronik. 18 czerwca 2015 r. podpisana została umowa patronacka pomiędzy Wydziałem Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego a Zespołem Szkół Technicznych im. płk. G. Langera.

W uroczystości wzięli udział: prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach dr hab. prof. UŚ Danuta Stróż, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Technologii i Mechatroniki dr hab. Małgorzata Adamczyk – Habrajska, starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król, przedstawiciele Zarządu Powiatu Cieszyńskiego, Wydziału Edukacji Powiatu Cieszyńskiego, Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. Z ramienia szkoły umowę podpisała pani dyrektor Bożena Cholewa, a towarzyszyli jej – wice-dyrektor Piotr Heller, koordynator ds. umowy patronackiej Joanna Wojnar oraz grupa uczniów z klasy 2 o kierunku technik mechatronik.
Oprócz części oficjalnej podczas wizyty na Uniwersytecie Śląskim mieliśmy możliwość zwiedzenia nowoczesnego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach, wysłuchaliśmy ciekawego wykładu dr hab. Małgorzaty Adamczyk – Habrajskiej, o kształtowaniu się mechatroniki jako dziedziny nauki. Naszym wkładem w uroczystość było przedstawienie prezentacji o historii szkoły przez uczniów klasy 2M.
Patronat ma na celu podniesienie jakości kształcenia i przygotowanie młodzieży do podjęcia studiów wyższych. Uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w wykładach, warsztatach, zajęciach na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach. Liczymy na owocną współpracę.

ZDJĘCIA