Programowanie i obsługiwanie obrabiarek CNC

Programowanie i obsługiwanie obrabiarek CNC

Od 8 do 21 marca 2015 technicy mechanicy i technicy mechatronicy z klas trzecich ZST uczestniczyli w praktykach zawodowych w hiszpańskiej Sewilli. Celem praktyk było nabycie umiejętności uzupełniających ich kwalifikacje zawodowe. Uczniowie nauczyli się obsługi frezarek i tokarek manualnych, a także nabyli umiejętność projektowania obróbki przez maszyny CNC za pomocą programów typu CAD/CAM. Zwiedzili też fabrykę produkującą części do Airbusa, która wykorzystuje maszyny CNC. Podczas pobytu w hiszpańskiej Sewilli uczestnicy projektu ERASMUS+ poznali też kulturę tego regionu Hiszpanii – Andaluzji. Uczestniczyli w wieczorze flamenco, zwiedzali zabytki architektury,np. Katedrę w Sewilli czy ruiny teatru rzymskiego w Kadyksie, mieli możliwość stanąć na arenie walki byków. Istotną korzyścią, którą uczniowie wynieśli z projektu była umiejętność komunikowania się w języku hiszpańskim na poziomie podstawowym. Po ukończeniu praktyk umiejętności uczniów podlegały ocenie, w efekcie czego otrzymali certyfikaty potwierdzające te umiejętności.