Wizyta partnerskich szkół w ZST w Cieszynie w ramach projektu Leonardo da Vinci

Wizyta partnerskich szkół w ZST w Cieszynie w ramach projektu Leonardo da Vinci

W dniach 3-7 10.2011 w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie odbyło się kolejne trzecie już robocze spotkanie w ramach partnerskiego projektu Leonardo da Vinci. Poprzednie spotkania miały miejsce w Hiszpanii i Bułgarii.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli naszej szkoły wzięli udział goście z czterech zagranicznych szkół: Ordu Ticaret Meslek Lisesi z Turcji, Gallipoli Commercial Vocational Training and Anatolian Commercial Vocational Training High School z Turcji, Sdrujebie Alumni Klub z Bułgarii oraz IES Miguel Romero Esteo z Hiszpanii. Językiem roboczym spotkania był język angielski.
Pierwszy dzień wizyty to spotkanie na temat „Szkolenie zawodowe w mojej szkole”. Uczestnicy spotkania w formie prezentacji przedstawili kluczowe informacje na temat kierunków kształcenia oraz programów i przebiegu nauczania. Pozwoliło to wyłonić zasadnicze różnice między naszymi szkołami. Zespół Szkół Technicznych to szkoła o profilu technicznym, która oferuje szeroką gamę kierunków dla uczniów pragnących się kształcić w różnych zawodach. Natomiast szkoły z Turcji, Hiszpanii i Bułgarii proponują węższy zakres jeśli chodzi o specjalizacje zawodowe np. marketing, zarządzanie czy kierunki związane z informatyką. Przebieg cyklu nauczania i tematyka na zbieżnych kierunkach w poszczególnych krajach jest porównywalna.

 

Następnie wszyscy wysłuchali wykładu połączonego z pokazem pt. ”Aktywne wykorzystanie energii słonecznej”. Prezentację w języku angielskim przygotowali nauczyciele: Anita Pokrywa i Zdzisław Matras, a przedstawili uczniowie naszej szkoły. Nauczyciele i uczniowie naszych szkół partnerskich z zainteresowaniem wysłuchali wykładu na temat źródeł energii odnawialnej i ich szerokiego zastosowania we współczesnym świecie.

 

W kolejnych dniach wizyty, nasi zagraniczni partnerzy mieli okazję do odwiedzenia dwóch zakładów pracy naszego regionu – Zakładu Uzdatniania Wody w Pogórzu oraz zakładu Energetyka Cieszyńska, gdzie zapoznali się z zasadami funkcjonowania tych instytucji. Sporym zainteresowaniem cieszyło się m.in. laboratorium, w którym dokonuje się analizy wody dla miasta Cieszyna.
Wizyta była dobrą sposobnością poznania regionu Śląska Cieszyńskiego oraz jego bogatej historii i kultury.

 

W przygotowaniu wizyty wzięło udział liczne grono nauczycieli i uczniów z ZST. Nasi uczniowie sami aktywnie angażowali się w działania projektu, co pozwoliło im na wymianę doświadczeń z kolegami z zagranicy oraz polepszenie swoich umiejętności językowych. Uczniowie Paweł Malik i Hubert Królikowski zgodnie podkreślają, że wizyta była doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów, szlifowania języka angielskiego i wymiany zwykłych informacji ze szkolnego podwórka. Pozostali uczniowie, którzy brali udział w wizycie to Małgorzta Bułka, Artur Szarzec, Mateusz Madzia i Łukasz Heller. Podczas licznych rozmów z kolegami z zagranicznych placówek nawiązały się nowe znajomości a niezapomniane wrażenia ze spotkania jeszcze na długo pozostaną w pamięci.