Wizyta w szkole w Turcji

Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie bierze udział w projekcie edukacyjnym, pod tytułem „Professional Skills and Employment” („Kwalifikacje zawodowe a zatrudnienie”). Projekt realizowany jest w ramach programu partnerskiego pod nazwą „Leonardo da Vinci, który jest jednym z czterech programów Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”, podobnie jak Comenius, Erasmus i Grundtvig. Projekt realizowany jest od dn.1.09.2010 do 31 sierpnia 2012 r. i finansowany jest przez UE.

ZDJĘCIA