WIZYTA W HISZPANII

WIZYTA W HISZPANII

WIZYTA W HISZPANII W RAMACH PROJEKTU LEONARDO DA VINCI Vocational Skills and Employability

W dniach od 6 – 13 kwietnia 2013 r. uczniowie ZST – Krzysztof Ponikiewski, Artur Lebiedzik, Michał Giza i Krystian Skowron pod opieką nauczycieli Anity Pokrywy i Zdzisława Matrasa, wzięli udział w drugim spotkaniu w ramach projektu Leonardo da Vinci. Tym razem wizyta partnerów z Hiszpanii, Bułgarii, Polski, Niemiec i Turcji miała miejsce w hiszpańskiej Maladze.

W pierwszym roboczym dniu wizyty wszystkie grupy uczestniczyły w serii wykładów i prezentacji na temat kwestii bezrobocia w wielu państwach europejskich. Przedstawiono przyczyny jak i potencjalne przykłady rozwiązań, które mogłyby wpłynąć na uzdrowienie aktualnej sytuacji na rynku europejskim. Omówiona została również tematyka następnego spotkania w ramach projektu w Niemczech.

Kolejne dni uczniowie spędzili odbywając praktyki w licznych zakładach pracy i szkołach na terenie Malagi – Politecnico Jesus Marin, Cash Convertors, Higher Technical School of Computer Science Engineering at the University of Malaga i Prinicipie Ciencia. Zajęcia te były znakomitą okazją zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń oraz obserwacji organizacji pracy. W czasie odbywania zajęć uczniowie mogli wykorzystać wiedzę związaną z danym kierunkiem kształcenia, jak i swoje umiejętności językowe.