WIZYTA W PASSAU W RAMACH PARTNERSKIEGO PROJEKTU LEONARDO DA VINCI

WIZYTA W PASSAU W RAMACH PARTNERSKIEGO PROJEKTU LEONARDO DA VINCI

W dniach 29.09 – 04.10.2013 nauczyciele ZST Anita Pokrywa, Adriana Nawrat i Zdzisław Matras wzięli udział w kolejnym roboczym spotkaniu w Passau (Niemcy), w ramach projektu Leonardo da Vinci – Skills and Employability (Kwalifikacje zawodowe a możliwość zatrudnienia). Jest to już drugi projekt tego typu, w którym nasza szkoła bierze udział w ciągu ostatnich trzech lat.

W czasie pobytu w niemieckiej Berufakademie nauczyciele uczestniczyli w serii wykładów na temat bieżącej sytuacji na europejskim rynku pracy – analiza EQF (European Qualifications Framework) oraz prognozy EURES co do kierunków kształcenia zawodowego, na które jest lub będzie zapotrzebowanie w Europie w najbliższych latach. W licznych prezentacjach na temat dostosowania kierunków kształcenia do wymogów na rynkach pracy, wykorzystano materiały zgromadzone przez szkoły biorące udział w spotkaniu. Przedstawiono również szczegółowe założenia i cele programu Care to Care, który od niespełna roku jest realizowany przez Berufakademie we współpracy z niemieckim Ministerstwem Pracy. Pobyt w tej placówce był dobrą okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem i kierunkami kształcenia w BAP z Passau.

W kolejnych dniach uczestnicy z Bułgarii, Turcji, Polski i Hiszpanii odwiedzili redakcję lokalnej gazety Verlagsgruppe Passau oraz szkołę zawodową – Berufsschule Passau for dual system (z dwutorowym systemem kształcenia zawodowego).

Pobyt w niemieckich szkołach i instytucjach był możliwością lepszego poznania sytuacji na europejskim rynku pracy oraz wskazania odpowiednich rozwiązań w celu zredukowania bezrobocia, szczególnie wśród młodych ludzi w obecnej dobie załamania gospodarczego na naszym kontynencie.