UCZNIOWIE Z LANGERA U „KLIMOSZA”

UCZNIOWIE Z LANGERA U „KLIMOSZA”

24 września 2015 r uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Gwidona Langera z Cieszyna uczący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej odwiedzili firmę KLIMOSZ w Pawłowicach. Zainteresowani byli kotłami na biomasę, a ściślej ich rozruchem, eksploatacją, konserwacją i naprawą.

Szkolenie przeprowadzone było w siedzibie firmy. Najciekawsza była oczywiście część praktyczna, podczas której uczniowie zapoznali się z budową wielu kotłów, uruchamiali je oraz ustalali i wprowadzali ustawienia konfiguracji parametrów pracy kotłów. Rozpoznawali nieprawidłowości w procesie spalania biopaliw i korygowali nastawy. Ćwiczyli rozpalanie peletów, owsa oraz trocin.
Szkolenie zakończyło się wręczeniem certyfikatów i upominków dla młodzieży.

Po tak atrakcyjnych zajęciach wszyscy wrócili do domów bogatsi o wartościowe zawodowo doświadczenia.

Dziękujemy bardzo serdecznie firmie KLIMOSZ, a przede wszystkim Panu Marcinowi Foit, który poświęcając nam cały dzień, z bardzo dużym zaangażowaniem przybliżał młodzieży arkana wiedzy technicznej i zapoznał ją z profesjonalnym serwisem automatycznych kotłów na biomasą.

Dziękujemy za współpracę

– organizator wycieczki przedmiotowej
mgr inż. Urszula Trznadel