Próbna Matura

Próbna Matura

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH STYCZEŃ 2018

JĘZYK POLSKI – POZIOM PODSTAWOWY – 04.01.2018   GODZ. 9.00

MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY – 05.01.2018   GODZ. 9.00

JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM PODSTAWOWY – 08.01.2018   GODZ. 9.00

 

JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM ROZSZERZONY – 08.01.2018   GODZ. 14.00

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – POZIOM ROZSZERZONY – 10.01.2018   GODZ. 14.00

 

TERMINY POZOSTAŁYCH EGZAMINÓW NA POZIOMIE ROZSZERZONYM ZOSTANĄ OGŁOSZONE PO UZGODNIENIU Z UCZĄCYMI .