KANGUR 2019

KANGUR 2019

Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe „KAGANEK” oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku – Białej zapraszają do udziału w konkursie matematycznym „KANGUR 2019”.
REGULAMIN KONKURSU

  1. Opłata za udział w konkursie „KANGUR 2019” – 9zł
  2. Zgłoszenie udziału w konkursie do 11 stycznia 2018r. (zgłoszenia przyjmują nauczyciele matematyki)
  3. Konkurs odbywa się w kategoriach:
    • JUNIOR dla klas I technikum oraz I, II i III zasadniczych szkół zawodowych,
    • STUDENT dla klas II, III i IV techników.
  4. Konkurs odbędzie się 21 marca 2019 r.
  5. Udział w konkursie możliwy jest tylko po wypełnieniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” i przetwarzaniu danych osobowych oraz potwierdzeniu zapoznania się z regulaminem i akceptacją jego zapisów.