Niska emisja

Niska emisja

W listopadzie i grudniu 2015r w Zespole Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie realizowana była kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży.

Program był realizowany w ramach zajęć w klasach o profilu „Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej” oraz w formie warsztatów energii odnawialnej podczas odbywającego się w naszej szkole Festiwalu Robotów oraz wykładów z cyklu „Energia jest ciekawa”.

W zajęciach wzięli udział uczniowie naszej szkoły z klasy: 2D,3D, 3c, 4D oraz uczniowie Gimnazjum numer 1 i 3 w Cieszynie oraz z Gimnazjów w Strumieniu i Chybiu, a także Szkoły Podstawowej nr 15 z Cieszyna.

Podczas spotkań poruszono między innymi problem niskiej emisji w Cieszynie, a także działania Energetyki Cieszyńskiej w tym zakresie. Poinformowano też o programie KAWKA, realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a także o innych przedsięwzięciach mających chronić nasze środowisko.

Wykłady prowadził nauczyciel Zdzisław Matras.

CO TO JEST NISKA EMISJA?

Niska emisja to proces zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi pyłami i gazami, emitowanymi do środowiska na wysokości do 40 m nad ziemią, m.in. z przestarzałych technologicznie lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie paliwa odbywa się w nieefektywny sposób. Duża ilość tych źródeł przekłada się na ich znaczną uciążliwość – zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, głównie na obszarach o zwartej zabudowie mieszkaniowej. Zanieczyszczenie powietrza toksycznymi gazami i pyłami jest odpowiedzialne zarówno za infekcje wirusowe i bakteryjne, występujące w okresach nasilania się niskiej emisji, jak i za powstawanie chorób przewlekłych. Zanieczyszczenia dostają się do organizmu wraz z wdychanym powietrzem,    a mniejsze drobinki przedostają się z płuc do krwioobiegu, co powoduje narażenie na choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, astmę, bezpłodność (zarówno u kobiet jak i mężczyzn) i choroby układu nerwowego (Alzheimera, Parkinsona).

CO TO JEST PROGRAM KAWKA?

Program KAWKA to wspólny program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Program KAWKA to wspólny program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

W ramach tego programu Energetyka Cieszyńska realizuje zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna – projekt pilotażowy”, które polega na wymianie starych technologii grzewczych na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie, tj. na podłączeniu budynków, wyposażonych w piece węglowe, do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dodatkowo wykonaniu termomodernizacji w budynkach do tej pory nieocieplonych, co spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię niezbędną do ich ogrzania.

Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem energii cieplnej i elektrycznej na terenie miasta Cieszyna. Produkcja ciepła odbywa się w wysokosprawnej kogeneracji z produkcją energii elektrycznej. Przedsiębiorstwo posiada efektywny system ciepłowniczy, co oznacza, że ponad 75% produkowanego ciepła pochodzi z kogeneracji.

 

ZALETY CIEPŁA SYSTEMOWEGO

 

KORZYŚCI Z REALIZACJI INWESTYCJI

  • Efekt ekologiczny – ograniczenie niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna, w tym zmniejszenie uciążliwego w okresie zimowym smogu.
    323 TON ZANIECZYSZCZEŃ MNIEJ W CIĄGU ROKU!
  • Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców oraz poprawa koniecznego dla zdrowia i psychiki, wypoczynku, który w okresie zimowym ograniczony zostaje pracą związaną z ogrzewaniem mieszkań.
  • Podniesienie komfortu cieplnego w mieszkaniach i jego zapewnienie po konkurencyjnych, w stosunku do innych źródeł, cenach.
  • Zmniejszenie kosztów zarządzania budynkami z tytułu przeglądów i remontów pieców kaflowych, przewodów kominowych oraz konieczności ich dostosowania do odprowadzania spalin z kotłów gazowych (wkłady kominowe, wentylacyjne).
  • Poprawa estetyki elewacji budynków w centrum Cieszyna (zmniejszenie zabrudzenia w wyniku ograniczenia emisji pyłów).
  • Bezpieczeństwo dostawy ciepła do mieszkań, likwidacja zagrożenia zatrucia czadem, wybuchem, porażeniem prądem lub pożarem.
  • Oszczędność miejsca, wynikająca z braku konieczności wygospodarowania powierzchni na skład opału i urządzenia grzewcze.
  • Wygoda związana z bezobsługowością, dostawca ciepła zapewnia kompleksową konserwację, modernizację i remonty urządzeń grzewczych.

ZDJĘCIA