Wycieczka klasy 1M i 1 cw do Kopalni Guido w Zabrzu

Wycieczka klasy 1M i 1 cw do Kopalni Guido w Zabrzu

30 marca 2016 r. klasy 1M i 1cw pod opieką pani Joanny Holisz-Januszek, pani Anny Hernik oraz pana Andrzeja Danela wybrały się do Kopalni Guido w Zabrzu. Młodzież zwiedziła pokłady 180 i 320 m, oraz odbyła lekcję „Z Hajerem na szychte”. Wyjazd dostarczył uczniom wiele wrażeń oraz wzbogacił ich wiedzę techniczną o nowe informacje związane z pracą w kopalni i historią górnictwa na Śląsku.

ZDJĘCIA