Zwiedzanie Zakładu Energetyki Cieszyńskiej

Zwiedzanie Zakładu Energetyki Cieszyńskiej

13.X.2016 uczniowie klasy pierwszej kształconej w zawodzie technik mechanik i klasy drugiej o profilu technik mechanik i technik chłodnictwa i klimatyzacji zwiedzali Zakład Energetyki Cieszyńskiej.Uczniowie zapoznali się ze sposobem wytwarzania energii, urządzeniami biorącymi udział w tym procesie. Poznali zasadę działania i budowę sieci parowej i energetycznej.

ZDJĘCIA