Programowanie i obsługa obrabiarek CNC

Programowanie i obsługa obrabiarek CNC

 

Od 31 października do 12 listopada 2016 grupa 18 uczniów kształcących się w zawodach technik mechanik i technik mechatronik z klas czwartych ZST uczestniczyła w stażu zawodowym w hiszpańskiej Sewilli. Celem praktyk było nabycie umiejętności uzupełniających ich kwalifikacje zawodowe. Uczniowie nabyli umiejętność projektowania w programie Catia V5, jak również obsługi i wykonania zaprojektowanych elementów na obrabiarkach CNC. Podczas pobytu w Sewilli uczestnicy projektu PO WER poznali też kulturę tego regionu Hiszpanii – Andaluzji. Uczestniczyli w wieczorze flamenco, zwiedzali zabytki architektury,np. Alcazar w Sewilli czy Katedrę w Maladze, mieli możliwość stanąć na arenie walki byków. Zwycięstwem polskiej drużyny zakończył się mecz piłki nożnej rozegrany z drużyną szkoły, w której uczniowie odbywali staż. Pod koniec stażu do grupy dołączyła dyrektor szkoły mgr Bożena Cholewa, która dokonała wizytacji projektu. Razem z Panią Dyrektor stażyści odwiedzili pełen turystycznych atrakcji  Gibraltar. Istotną korzyścią wyniesioną przez uczniów była umiejętność komunikowania się w języku hiszpańskim na poziomie podstawowym. Po ukończeniu stażu umiejętności uczniów podlegały ocenie,  w efekcie czego otrzymali certyfikaty potwierdzające te umiejętności. Podczas pobytu w Hiszpanii uczniom towarzyszyli opiekunowie – nauczyciele przedmiotów zawodowych mgr inż. Dorota Spandel oraz mgr inż. Jakub Raszka.