Wizyta w Stowarzyszeniu TRIANON

Wizyta w Stowarzyszeniu TRIANON

Dnia 23 maja 2017r uczniowie klasy 2D naszej szkoły wraz z opiekunami: A.Nawrat i Z. Matrasem, w ramach programu „Dni Energii na Olzie” złożyli wizytę w Stowarzyszeniu TRIANON w Czeskim Cieszynie.

Celem wizyty było zapoznanie się z programem prac dotyczących separacji i recyklingu odpadów realizowanych w Stowarzyszeniu TRIANON, a także zobaczenie  budynku niezależnego energetycznie.

Uczniowie bardzo zaciekawili się metodami rozbiórki i sposobem przerabiania różnych odpadów: głównie elektronicznych, AGD oraz z tworzyw sztucznych pochodzących z branży samochodowej.  Duże wrażenie wywołał fakt, że przy tych pracach były zatrudnione wyłącznie osoby niepełnosprawne. Stowarzyszenie TRIANON realizuje między innymi w ten sposób program „Bez granic bez barier”.

Później była okazja zobaczyć budynek niezależny energetycznie. Był on wyposażony  w kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompę ciepła i gazowy generator prądu.   Zwiedzając taki  budynek,  można było się przekonać, że zasilanie w energię budynków w systemie wyspowym jest możliwe. Realizowany tutaj układ polegał na tym, że ciepło pozyskiwane jest z kolektorów słonecznych, a prąd z ogniw fotowoltaicznych. Dodatkowym źródłem prądu jest gazowy generator prądotwórczy, którego ciepło odpadowe jest wykorzystane w pompie ciepła jako dolne źródło ciepła, do wytwarzania energii cieplnej.

Wizyta w tym miejscu była bardzo pouczająca i przysporzyła wiele miłych wrażeń.

Stowarzyszenie Trianon  zostało zarejestrowane w 2003r w Czeskim Cieszynie .

Misją TRIANON jest przyczynienie się do rozwoju w społeczeństwie obywatelskiego działania poprzez wprowadzenie  pilotażowego programu „Bez barier – bez Hranic®” oraz programu  zrównoważonego rozwoju regionu pogranicza Czech, Polski i Słowacji.

Zrównoważony rozwój przez Trianon jest postrzegany w trzech filarach, tj. ekonomiczno-społeczno-środowiskowych.

Środowiskowy filar to między innymi:

  • Ochrona środowiska w teorii i praktyce
  • Wsparcie dla nowych materiałów i technologii, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym
  • Budynek niezależny energetycznie
  • Stała edukacja dzieci i młodzieży na rzecz ochrony środowiska
  • Energia odnawialna w teorii i praktyce
  • Realizowanie programu prac dotyczących recyklingu
  • Wsparcie dla odnawialnych źródeł energii na poziomie lokalnym i regionalnym w ramach programu transgranicznego  „Dni Energii na Olzie”
  • Sformułowanie zasad biznesowych przyjaznych środowisku oraz  programu prac dotyczących separacji i recyklingu odpadów.

Opracował: Zdzisław Matras

ZDJĘCIA