Warsztaty w Książnicy Cieszyńskiej

Warsztaty w Książnicy Cieszyńskiej

W dniu 19 września 2017 r. grupa uczniów z klas 1C, 2AC wybrała się pod opieką pracowników Biblioteki Szkolnej ZST im. G. Langera do Książnicy Cieszyńskiej. Uczniowie zwiedzili obiekt, zapoznali się z jego historią oraz wyposażeniem, wysłuchali prelekcji na temat zabytkowej biblioteki ks. Leopolda Szersznika i jej znaczenia dla rozwoju kultury piśmienniczej na terenie Śląska Cieszyńskiego, obejrzeli wystawę pt. Dziedzictwo reformacji. Książki protestanckie w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej. Głównym celem pobytu uczniów w Książnicy Cieszyńskiej była wizyta w nowocześnie wyposażonym Dziale Ochrony i Konserwacji Zbiorów oraz wzięcie udziału w lekcji Konserwacja dawnej książki. Została ona przeprowadzona w formie pogadanki i warsztatów. Uczniom zaprezentowano liczne zabytkowe i cenne druki i rękopisy, które uległy zniszczeniu i które ze względu na swą wartość są poddawane licznym zabiegom renowacyjnym. Mogli oni również wziąć udział w poszczególnych etapach procesu konserwacji książki, m.in. w maszynowym uzupełnianiu masą papierową ubytków w konserwowanych kartach przeprowadzanym w formie kąpieli wodnej. Wszyscy uczestnicy lekcji w Książnicy wyszli zadowoleni, że zobaczyli coś nowego i niezwykle ciekawego.​

ZDJĘCIA