Ponadnarodowe sprawy zawodowe

Ponadnarodowe sprawy zawodowe

Niezwykły polsko-ukraiński projekt pod nazwą „Ponadnarodowe sprawy zawodowe” był realizowany w dniach 25-29 września 2017 roku na terenie Cieszyna, Ustronia i Krakowa. Został on przygotowany w ramach działalności Fundacji „Możesz wiedzieć więcej” przy Zespole Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie. Środki na realizację działań projektowych przekazała Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży. Uczestnicy przedsięwzięcia to 40-osobowa grupa uczniów z ZST w Cieszynie oraz Kolegium Technicznego w Zborowie na Ukrainie wraz z opiekunami. Odpowiadając na zainteresowania młodych ludzi koncentrujące się wokół kształcenia zawodowego, przygotowano projekt, który umożliwiał zgłębienie tego zagadnienia. Uczestnicy mieli okazję wymienić się wiadomościami na temat tego, jak przebiega kształcenie zawodowe w ich kraju, jakie zawody były i są popularne, jak wygląda warsztat pracy rzemieślnika. Każdy dzień działań projektowych obfitował w ciekawe wyzwania. Młodzież uczestniczyła m.in. w warsztatach introligatorskich, graficznych i typograficznych przygotowanych przez Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, wzięła udział w grze terenowej pozwalającej poznać zakłady rzemieślnicze na terenie Cieszyna.  Podczas wyjazdu edukacyjnego do Krakowa uczestnicy projektu poznali historię krakowskich mistrzów zawodu, zwiedzając podziemia rynku i przemierzając szlak krakowskich rzemieślników. Ciekawym wyzwaniem były zajęcia praktyczne przygotowane przez nauczycieli zawodu z ZST w pracowniach: mechanicznej, elektrycznej, mechatronicznej, odnawialnych źródeł energii czy fryzjerskiej, podczas których młodzież podzielona na kilkuosobowe grupy m.in. zbudowała dwa kolektory (jeden z nich pojechał na Ukrainę) oraz  kłódkę symbolizującą polsko-ukraińską przyjaźń. Przedsięwzięcie  zakończyła sesja fotograficzna, w której uczniowie wcielili się w przedstawicieli konkretnych zawodów, gromadząc odpowiednie stroje i rekwizyty. W niedługim czasie planowana jest wystawa zdjęć w ramach upowszechniania rezultatów działań projektowych. Warto podkreślić, że projekt pozwolił młodzieży nie tylko na wymianę doświadczeń z zakresu kształcenia zawodowego, którego przecież są uczestnikami. Była to okazja do dobrej zabawy, integracji, przełamywania stereotypów, nawiązywania przyjaźni, poznawania kultury i obyczajów obu krajów, np. podczas jednego z wieczorów uczestnicy przygotowali typowe dania kuchni polskiej i ukraińskiej, ujawniając przy okazji swoje kulinarne talenty. Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, a polsko – ukraińska współpraca zaowocowała pozytywną energią, która stanie się inspiracją do tworzenia kolejnych projektów. Autorkami tegorocznego są nauczycielki Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie – Lubomira Iskrzycka i Sylwia Tomiczek.

ZDJĘCIA