Wystawa fotograficzna „Zawody dawniej i dziś”

Wystawa fotograficzna „Zawody dawniej i dziś”

W czwartek 26 października w auli Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie odbyło się uroczyste podsumowanie polsko-ukraińskiego projektu „Ponadnarodowe sprawy zawodowe”. Jednocześnie był to dzień otwarcia wystawy fotograficznej pt. „Zawody dawniej i dziś” upowszechniającej rezultaty działań projektowych. Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Pani Maria Cieślar – Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego, pani Beata Górna i pani Małgorzata Kasztura – wizytatorki delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku Białej, Pan Józef Waszek – Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Cieszynie, Pan Karol Franek – przedstawiciel Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. Nie zabrakło również rodzin, bliskich, znajomych uczestników projektu. W przyjaznej atmosferze można było podziwiać niezwykłe fotografie uczestników polsko-ukraińskiego przedsięwzięcia (w sumie 21 zdjęć), którzy wcielili się w przedstawicieli konkretnych zawodów oraz produkty, które powstały w trakcie działań projektowych, m.in. prosty kolektor słoneczny, kłódkę symbolizującą polsko-ukraińską przyjaźń, własnoręcznie zrobione notesy czy certyfikaty uczestnictwa w warsztatach. Udało się również nawiązać wirtualny kontakt przez Skype z ukraińskimi uczestnikami projektu. Podczas spotkania został zaprezentowany film przedstawiający kolejne dni działań projektowych. Zaproszeni goście wpisali się do kroniki zawierającej historię i przebieg całego przedsięwzięcia. Wkrótce wystawa fotograficzna będzie prezentowana na terenie Cieszyna.

ZDJĘCIA