Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia sportowe dla ucznia Langera – Mateusza Nieborasa !!!!!

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia sportowe dla ucznia Langera – Mateusza Nieborasa !!!!!

Wśród stypendystów roku szkolnego 2016/2017 znaleźli się uczniowie uzyskujący wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzynarodowym, posiadający mistrzowską klasę sportową, w tym członkowie Kadry Narodowej.  Jako jedyny w powiecie cieszyńskim stypendium za osiągnięcia sportowe otrzymał uczeń klasy 3M Zespołu Szkół Technicznych im.płk. Gwidona Langera w Cieszynie, Mateusz Nieboras. Brał on udział m.in. w mistrzostwach świata w Australii. Jest najmłodszym i najbardziej obiecującym zawodnikiem w Kadrze Narodowej. Mateusz wywalczył także Mistrzostwo Polski MTB w kategorii XCO. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Joanna Holisz-Januszek- wychowawczyni klasy 3M.