Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Akty nadania stypendiów Prezesa Rady Ministrów odebrali 11 grudnia 2017r. w Bielsku-Białej  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego. Naszym przedstawicielem w tym szacownym gronie był uczeń klasy 3M Kacper Kozłowski.

Uroczystość odbyła się w auli Państwowej Szkoły Muzycznej. Wzięli w niej udział uczniowie ze szkół objętych działalnością bielskiej delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty: z Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego. Nominacje wręczali wicekurator,dyrektor delegatury kuratorium w Bielsku-Białej oraz Poseł na Sejm RP Stanisław Szwed.

Wręczając wyróżnienia, wicekurator życzył uczniom, aby stypendium otworzyło następny etap na drodze do naukowych sukcesów. Wraz ze decyzjami o przyznaniu stypendium przedstawiciele kuratora przekazali każdemu z wyróżnionych list gratulacyjny skierowany do rodziców. Uroczystość uświetniły występy muzyczne uczniów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może zostać wyróżniony tylko jeden uczeń ze szkoły umożliwiającej uzyskanie świadectwa maturalnego, który otrzymał promocję z najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.