OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 02.03.2018r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie- Bobrek odbyły się eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzież zapobiega pożarom. W grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych najlepszym okazał się uczeń Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie Paweł Legierski. W nagrodę otrzymał pamiątkowy puchar i dyplom oraz awans do udziału w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 24.03.2018r. w OSP Krasna.