I KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAWODOWEGO THE WORLD OF TECHOLOGY

I KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAWODOWEGO THE WORLD OF TECHOLOGY

W dniu 10.04.2018 r. w Zespole Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera odbyła się pierwsza edycja Konkursu Języka Angielskiego Zawodowego `The world of technology`, w którym rywalizowało 24 uczniów klas trzecich gimnazjów i pierwszych techników naszego regionu:

Zespół Szkół Technicznych im. płk. G. Langera w Cieszynie,

Zespół Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie,

Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie,

Szkoła Podstawowa w Kaczycach,

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Wł. Reymonta w Wiśle,

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie,

Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie.

Konkurs został przygotowany przez nauczycieli języka angielskiego ZST, a jego celem było doskonalenie kompetencji językowych uczniów, wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo, jak również poszerzenie ich wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii.

Test składał się z ćwiczeń ze słuchania i czytania oraz zadań gramatyczno-leksykalnych. Wszyscy uczestnicy musieli wykazać się wysokim poziomem kompetencji z języka angielskiego. Rywalizacja była niezwykle zacięta.

A oto jak przedstawiają się wyniki konkursu:

I miejsce – Marta Chwastek, Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie,

II miejsce – Maciej Moczała, ZS im. W. Szybińskiego w Cieszynie,

III miejsce – Mateusz Szostek, SP Kaczyce,

IV miejsce – Maciej Budziński, SP Kaczyce.

Serdecznie gratulujemy!

Atrakcyjne nagrody ufundowało wydawnictwo Express Publishing.

ZDJĘCIA