Wieczór szyfrów

Wieczór szyfrów

Wieczór szyfrów – pod taką nazwą 20 czerwca odbyła się niezwykła impreza zorganizowana przez Szkolne Koło Wolontariatu, działające przy ZST im płk. G. Langera w Cieszynie. W ten sposób już po raz drugi w murach naszej szacownej Alma mater mieli okazję zagościć mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej Konwentu OO. Bonifratrów z Cieszyna. Tym razem młodzi uczniowie wcielając się w role kadry szkoleniowej Biura Szyfrów, zaprosili zgromadzonych gości do odbycia stażu umożliwiającego im przydział do jednostki kryptologicznej. Celem zabawy było przybliżenie pensjonariuszom DPS-u arkan kryptologii, a zwłaszcza złamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej ENIGMA przez grupę polskich matematyków, pod kierunkiem patrona naszej szkoły płk. G. Langera. W związku z tym przybyli goście zostali podzieleni na 5 czteroosobowych grup i wysłuchali historycznego wprowadzenia do dalszych działań. Każda grupa otrzymała opatrzone banderolami z napisem „ściśle tajne” materiały, umożliwiające jej przejście kolejnych szczebli wtajemniczenia kryptologicznego. Wpierw układając z puzzli twarze historycznych postaci takich jak: Marian Rejewski, Jerzy Różycki, Henryk Zygalski, Gwido Karol Langer czy Maksymilian Ciężki, panowie mogli udać się do poszczególnych sal, którym patronowali w/w bohaterowie. Tam uczniowie „szkolili” przyszłych adeptów Biura Szyfrów w dziedzinach takich jak: strzelectwo, rzut granatem, rozbrajanie ładunków, konstruowanie maszyn czy umiejętność ucieczki. Po każdym dobrze wykonanym zadaniu grupa otrzymywała nr kodu, niezbędny do otwarcia zamkniętej, tajemniczej skrzyneczki. Nagrodą okazał się wspólny posiłek w pięknie zaaranżowanej – również przez uczennice naszej szkoły – sali, gdzie każdy z uczestników otrzymał podarunek upamiętniający wspólną zabawę. Nie sposób opisać radości, jaka malowała się na twarzach pensjonariuszy DPS-u oraz ich opiekunów, podobnie jak nie sposób oddać wrażeń towarzyszących uczniom w spotkaniu z naszymi niezwykłymi gośćmi. Po raz kolejny znalazła swoje potwierdzenie maksyma: więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu.