KONKURS POŻARNICZY

KONKURS POŻARNICZY

W dniu 01.03.2019r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie- Bobrek odbyły się coroczne eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzież zapobiega pożarom.

W grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych najlepszym okazał się uczeń klasy 2M Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w CieszyniePaweł Legierski. W nagrodę otrzymał pamiątkowy puchar i dyplom oraz awansował do udziału w eliminacjach powiatowych. Nadmienić należy , że Paweł Legierski w roku ubiegłym wygrał konkurs powiatowy, wojewódzki oraz był finalistą na szczeblu krajowym. Życzymy Mu ponownego sukcesu.