Święto Liczby Pi

Święto Liczby Pi

W czwartek 14 marca 2019 r. uczniowie klas 1K i 2M wraz z nauczycielami p. A. Czermak, p. A. Hławiczką i p. P. Hellerem pojechali do Katowic na Uniwersytet Śląski, aby wziąć udział w wykładach i warsztatach z dziedziny matematyki, fizyki oraz chemii, zorganizowanych z okazji Święta Liczby Pi.

Święto Liczby to przedsięwzięcie popularnonaukowe, które ma na celu promowanie nauk matematyczno-przyrodniczych. Bogaty program obchodów obejmuje różnorodne prelekcje, konkursy, wykłady popularnonaukowe, pokazy eksperymentów fizycznych i chemicznych. Nasi uczniowie wzięli udział w wykładach: prof. dr hab. Pawła Walczaka pt. ”Trochę o triangulacjach wielokątów i wielościanów”, dr Marcina Zygmunta pt. „Ciekawy świat liczb”, „Cztery kolory i mapy” oraz w pokazach matematyczno-fizyczno-chemicznych: Twierdzenie o pizzy i krzywizna Gaussa, Pokazy z suchym lodem, Promieniowanie jest wśród nas oraz Ciecz superlepka i Synteza kwasu acetylosalicylowego.