Szkolna Internetowa  Gra Giełdowa – Edycja 17 – II etap gry

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa – Edycja 17 – II etap gry

W dniach od 25 lutego do 29 marca 2019 roku odbył się II etap ogólnopolskiego projektu pod nazwą „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa”.

Projekt ten miał na celu edukację ekonomiczną młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy. Organizatorem Projektu była  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie  S.A.

II etap Gry polegał na inwestowaniu środków pieniężnych na rynku kontraktów terminowych na indeksy WIG20 i mWIG40, waluty oraz w kontrakty akcyjne. Każdy Zespół na początku II etapu otrzymał do dyspozycji wirtualne środki w kwocie 10 000 zł. Środki te zdeponowane były na rachunku pieniężnym, który wraz z rachunkiem papierów wartościowych stanowił część wirtualnego rachunku inwestycyjnego Zespołu. W trakcie Gry Zespoły inwestowały posiadane środki, starając się je pomnożyć.

Uczniowie klas II TME pod opieką nauczyciela Andrzeja Danela bardzo dobrze poradzili sobie z trudnym i obarczonym  dużym ryzykiem inwestowaniem na GPW.

Z wypracowanym zyskiem 20,62% – 1 miejsce w szkole, 1 miejsce w powiecie cieszyńskim i 11 miejsce w województwie śląskim zajął Komitet Inwestycyjny: Wyższe Przedsiębiorstwo Bankowe  „WPB” z klasy 2BK w składzie: Krystian Kawulok i Kacper Grad. Serdeczne gratulacje od opiekuna i życzenia, aby nabyte doświadczenie zostało wykorzystane w dorosłym i prawdziwym  inwestowaniu na GPW.

Opracował: A. Danel