„Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – Konfucjusz

„Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – Konfucjusz

Miło nam poinformować że w środę 22 maja w ZSEEiM w Bielsku Białej nasi uczniowie klasy 3DM

Goryczka Marek, Leński Filip, Zając Konrad wygrali eliminacje w bloku Innowacje Techniczne do Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2019r w kategorii P – pomoc dydaktyczna za pracę „Księżycowy Łazik”. A już w piątek 24 maja zostali finalistami tej że olimpiady.

W bloku wynalazczość Paweł Legierski uczeń 2M znalazł się również w gronie finalistów. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów