ZWYCIĘSTWO UCZNIÓW Z „LANGERA” W POWIATOWEJ OLIMPIADZIE Z PIERWSZEJ POMOCY

ZWYCIĘSTWO UCZNIÓW Z „LANGERA” W POWIATOWEJ OLIMPIADZIE Z PIERWSZEJ POMOCY

W  dniu 08 października 2019r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbyła się olimpiada dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach programu profilaktyki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu”.

Do konkursu przystąpiło 16 zespołów dwuosobowych szkół powiatu cieszyńskiego. Uczniowie mieli za zadanie zaprezentować znajomość wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Zadania były oceniane przez profesjonalnych ratowników medycznych.Najlepiej zostali ocenieni i zdobyli I miejsce uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie Paweł Legierski oraz Jan Chrapek. Drugie miejsce zajęła drużyna Liceum Ogólnokształcącego w Wiśle, a miejsce trzecie przypadło reprezentantom Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego  w Cieszynie. Najlepszym zespołom  pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczyła  Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego pani Janina Żagan oraz pani Barbara Kłosowska Kierownik Biura Promocji Zdrowia.