Z wizytą w Peru i Boliwi…

Z wizytą w Peru i Boliwi…

8 listopada – na zaproszenie Ks. Marcina Wróbla i Pani Jarosławy Bulandry-Drescher –  w murach naszej szacownej Alma Mater gościła Pani Magdalena Sitarz – świecka misjonarka.

Podczas spotkania – w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu – z klasą 2f, Pani Magda podzieliła się swoim doświadczeniem z pracy misyjnej w krajach Ameryki Południowej (Peru i Boliwia). Słuchacze mogli zapoznać się z realiami życia społeczności zamieszkujących obrzeża wielkich metropolii, gdzie materialna bieda często kontrastuje z radosnymi twarzami. Widać to było na obliczach najmłodszych, które przypominają słowa Pana Jezusa: Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu  (Dz 20, 35). Ufamy, że ziarno spotkania zaowocuje jeszcze większą potrzebą dzielenia się własnym czasem i talentami z potrzebującymi tego ludźmi.