Podpisanie umowy o współpracy z firmą MDM

Podpisanie umowy o współpracy z firmą MDM

13 lutego 2020 roku to dzień, który wielkimi literami wpisze się na kartach historii Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie.

Tego dnia w szkolnej auli odbyła się uroczystość podpisania umowy między naszą szkołą a firmą MDM NT sp. z o.o. z Bielska- Białej, zajmującą się produkcją akcesoriów dachowych, laminatów, filmów dyfuzyjnych i innych materiałów o szerokim zastosowaniu przemysłowym. Zakłady firmy MDM NT znajdują się w Bielsku – Białej, Cieszynie, Wojciechowie i Bażanowicach. Spotkanie zainaugurowali uczniowie klasy 4AC Ewelina Broda i Michał Kajzar, witając wszystkich zgromadzonych. Następnie głos zabrała pani Bożena Cholewa dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, krótko przedstawiając historię szkoły oraz opowiadając o obecnym kształceniu zawodowym w szkole. Następnie głos zabrał wiceprezes firmy MDM NT pan Tomasz Piechaczek. Opowiedział nam on o działalności firmy, produktach, jakie są wytwarzane w zakładach oraz o  technologiach stosowanych w procesach produkcji. Tę część uroczystości zakończyło wystąpienie starosty Powiatu Cieszyńskiego pana Mieczysława Szczurka, który zwracając się przede wszystkim  do uczniów, zachęcił do rozwijania swoich umiejętności praktycznych a następnie pogratulował firmie MDM NT  oraz szkole podjęcia inicjatywy i doprowadzenia do powstania tego projektu,  dzięki któremu skorzystają zarówno uczniowie naszej szkoły, jak i wszelakie zakłady i przedsiębiorstwa naszego regionu. Nadszedł czas na najważniejszy element całej uroczystości, czyli podpisanie umowy patronackiej pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera a Firmą MDM NT sp. z o. o. Efektem tego będzie utworzenie od roku szkolnego 2020-2021 w szkole Branżowej I stopnia klasy patronackiej o profilu mechatronik. Celem patronatu nad tą klasą jest pomoc w kształceniu zawodowym z uwzględnieniem przede wszystkim lokalnego ryneku pracy i możliwości podjęcia przez absolwentów tego kierunku pracy w naszym regionie. Podpisy potwierdzające zawarcie umowy złożyli przedstawiciele obu instytucji w osobach dyrektora ZST w Cieszynie –  pani Bożena Cholewa oraz wiceprezes zarządu firmy MDM NT. pan Tomasz Piechaczek. Gdy zawarcie umowy stało się faktem przyszedł czas na pokazy naszych uczniów. Przed zebranymi w szkolnej auli wystąpili laureaci różnych konkursów i olimpiad przedmiotowych, którzy zaprezentowali nagrodzone prace a także pomysły na następne konkursy o tematyce zawodowej. To wielkie wydarzenie uświetnili występem uczniowie klasy 3M,  zapewniając nam niezapomniane przeżycia i przenosząc nas na chwilę w świat muzycznych uniesień. Na zakończenie konferansjerzy Ewelina i Michał podziękowali zgromadzonym za przybycie. To niezwykłe wydarzenie jest kolejnym krokiem na drodze rozwoju naszej szkoły, bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia efektów nauczania zawodowego. Skorzystają na tym  przede wszystkim uczniowie kształcący się w zawodzie mechatronik, ale wierzymy, że w przyszłości również uczniowie innych zawodów będą korzystać ze współpracy z firmą MDM NT a także innymi lokalnymi zakładami.