Komunikat

Komunikat

Uprzejmie prosimy o załatwianie wszelkich możliwych spraw drogą elektroniczną
bądź telefonicznie.

tel. +48 33 479 86 44
e-mail: sekretariat@zst.cieszyn.pl

Tylko w uzasadnionych przypadkach sprawy załatwiamy bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
Prosimy Uczniów aby na bieżąco śledzili wiadomości na e-dzienniku,
gdzie otrzymywać będą materiały do nauki i powtórek.