„Złoty Indeks Akademii WSB” dla Eweliny Brody

„Złoty Indeks Akademii WSB” dla Eweliny Brody

Ewelina Katarzyna Broda otrzymała „Złoty Indeks Akademii WSB”,

uprawniający do bezpłatnych studiów stacjonarnych (sześcio lub siedmiosemestralnych), rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021. Absolwentka może wybrać spośród 20 atrakcyjnych kierunków dziennych studiów licencjackich lub inżynierskich i ponad 100 praktycznych specjalności.