ZDALNA SZKOŁA

ZDALNA SZKOŁA

W ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Zespół Szkół Technicznych im.płk. Gwidona Langera w Cieszynie otrzymał 6 zestawów sprzętu komputerowego dla uczniów, w celu realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.