Od serca ku sercom…

Od serca ku sercom…

Dla każdego Polaka 11 listopada jest szczególną datą w kalendarzu. Upamiętnia ona wydarzenie, gdy nasza Ojczyzna, smagana historycznymi biczami trudnych doświadczeń, po 123 latach upokarzających działań 3 zaborców (Rosji, Austrii, Prus), którzy ograbili ją z bezcennego daru wolności, w cudowny sposób odrodziła się.

Wielka w tym zasługa ludzi, nazywanych dumnie Ojcami polskiej niepodległości (Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Ignacy Paderewski, Ignacy Daszyński) . W ich sercach  nie tyleż tlił się, co raczej płonął ogień miłości zdolnej ponieść najwyższą ofiarę, aby kolejne pokolenia synów i córek śpiewały z odwagą: Jeszcze Polska nie zginęła…

Szkolne Koło Wolontariatu w ZST im. Płk. G. Langera postanowiło podkreślić tegoroczną, patriotyczną atmosferę 102 rocznicy święta Odzyskania Niepodległości, poprzez przygotowanie „narodowych kokard” w biało-czerwonych barwach dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ss. Boromeuszek i Konwentu oo. Bonifratrów. Cała akcja rozpoczęta jeszcze przed przejściem na tzw. zdalne nauczanie, miała swój finał w poniedziałek 9 listopada. Z uwagi na pandemię koronawirusa i związany z nią zakaz bezpośrednich spotkań z pensjonariuszami, nad którymi roztacza patronat Szkolne Koło Wolontariatu, jego przedstawiciele w osobach: Emilia Szczotka, Ewelina Kabiesz i Marcel Ślizankiewicz wraz z opiekunami Ks. Marcinem Wróblem i p. Anną Bogacz wręczyli paczki z 200 kokardami dyrekcji obu DPS-ów. Nie zabrakło również biało-czerwonej kokardy dla naszej Pani Dyrektor Bożeny.

Ufamy, że ten mały gest stanie się symbolem sztafety dobroci, płynącej z głębi wielu młodzieńczych serc adeptów naszej szkoły.