UWAGA

UWAGA

Do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli

organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.