UWAGA

UWAGA

Informujemy, iż turnusy dokształcania teoretycznego, dla uczniów klas wielozawodowych, w roku szk. 2020/21 będą organizowane od 7 kwietnia do 8 maja 2021r. Szkolenia odbędą się formie zdalnej.