BĄDŹ NIEBIESKI! 2 kwietnia-Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

BĄDŹ NIEBIESKI! 2 kwietnia-Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy osób w całej Polsce. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych.

W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Postrzeganie świata przez osobę z autyzmem jest inne – nie gorsze ani lepsze, po prostu inne. Starajmy się zrozumieć.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ma na celu propagowanie wiedzy na temat tego zjawiska.

W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu realizowane są liczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin. Jedną z nich jest „Polska na Niebiesko” – coroczna kampania społeczna o zasięgu ogólnopolskim. Niebieski kolor 2 kwietnia pokazuje nasze staranie, otwartość i chęć pomocy!

Chcemy pamiętać o tym dniu również jako społeczność szkolna, dlatego też w naszej szkole została utworzona gazetka, która choć troszkę przybliży nam wszystkim tematykę autyzmu.

Szkoda, że nie możemy póki co obejrzeć jej „ na żywo”…

Bądźmy solidarni z osobami z autyzmem!