Dyrekcja

Dyrektor: Bożena Cholewa

Wicedyrektor: Lubomira Iskrzycka

Kierownik szkolenia praktycznego: Adriana Nawrat

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

Lubomira Iskrzycka – język angielski

Joanna Wojnar – wiedza o kulturze, biblioteka

Józefa Przywara – język polski

Anita Pokrywa – język angielski

Mirona Szyper – język niemiecki

Tomasz Matuszek – wychowanie fizyczne

Anna Bogacz – wychowanie fizyczne

Joanna Holisz – Januszek – historia, etyka

Jakub Kania – język angielski

Marek Bakun – wychowanie fizyczne

Agata Nikonowicz – język niemiecki, historia

ks. Marcin Wróbel – religia katolicka

Tadeusz Chodykin – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Nauczyciele przedmiotów ścisłych

Alicja Rybczyńska – geografia

Małgorzata Holisz – fizyka

Piotr Heller – fizyka

Andrzej Hławiczka – matematyka, informatyka

Agnieszka Czermak – matematyka

Blandyna Gwiazda – biologia, chemia

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Jakub Raszka

Zdzisław Matras

Adriana Nawrat

Jarosława Bulandra – Drescher

Dorota Spandel

Grzegorz Grzęda

Leszek Kołodziej

Katarzyna Zorychta

Andrzej Danel