Terminy egzaminów

Nowa formuła

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Technikum

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – CKP

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 22 listopada 2017 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w sesji styczeń-luty 2018 r.

Komunikat