STATUTY

Statut

Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie

Statut

Technikum Mechaniczno - Elektrycznego nr 3

Statut

Statut Szkoły Branżowej I Stopnia nr 2 w Cieszynie

Statut

Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2

Załącznik nr 1

INSTRUKCJA SPRAWOWANIA FUNKCJI WYCHOWAWCY

Załącznik nr 2

PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA

Załącznik nr 3

PROCEDURY SKREŚLENIA UCZNIA Z LISTY UCZNIÓW

Załącznik nr 4

REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

ZARZĄDZENIA

Zarządzenie nr 5/2014/2015

W sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w sesji wiosennej roku szkolnego 2014/2015 oraz oddelegowania nauczycieli do pracy w zespołach innych szkół.

REGULAMINY

Zarządzenie nr 1/FS/2017

z dnia  7 lutego 2017 w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Technicznych  w Cieszynie im. płk Gwidona Langera w Cieszynie’’.

Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8 Załącznik 9

Regulamin biblioteki podręczników szkolnych

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH W ZST W CIESZYNIE

PROCEDURY

Procedura oceny pracy nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie

Procedura Dopuszczania Programów Nauczania w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie