Europejskie praktyki trampoliną do sukcesu młodych techników

Projekt i montaż instalacji fotowotlaicznej w domu energetycznie samowystarczalnym

W dniach 20 czerwca do 1 lipca 2016 18 uczniów klas trzecich i drugich ZST odbyło staż w hiszpańskiej Sewilli realizując projekt „Europejskie praktyki trampoliną do sukcesu młodych techników” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Programowanie i obsługa obrabiarek CNC

  Od 31 października do 12 listopada 2016 grupa 18 uczniów kształcących się w zawodach technik mechanik i technik mechatronik z klas czwartych ZST uczestniczyła w stażu zawodowym w hiszpańskiej Sewilli.