Kierowca mechanik

Wybierając ten zawód, zdobędziesz uprawnienia do prowadzenia pojazdów oraz wykonywania ich napraw.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:
– firmach spedycyjnych
– przedsiębiorstwach transportowych i przewozowych

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2012

A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2017

AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego