Kierowca mechanik (nowość)

SZKOŁA:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Wybierając ten zawód, zdobędziesz uprawnienia do prowadzenia pojazdów oraz wykonywania ich napraw.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:
– firmach spedycyjnych
– przedsiębiorstwach transportowych i przewozowych