Strona g��wna

Zespó� Szkó� Technicznych
imienia pu�kownika Gwidona Langera

Frysztacka 48
43-400 Cieszyn

tel.: 033 4798644  fax: 033 4798645
NIP: 548-25-22-276  REGON: 240644728
e-mail: sekretariat@zst.cieszyn.pl
e-mail iodo: iodo@zst.cieszyn.pl
www: http://www.zst.cieszyn.pl

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:
Nr telefonu 33/815-00-21
Email: IODO@escobb.com.pl


Opublikował: Andrzej Hawiczka
Publikacja dnia: 15.01.2020
Podpisał: Andrzej H�awiczka
Dokument z dnia: 24.06.2011
Dokument oglądany razy: 41279
20.01.2021 // zst.cieszyn.pl/bip