Wstecz

Podaj maksymalą ilość punktów

Przy dokładności do 0,5 minimalna ilość punktów to 10

Przy dokładności do 0,1 minimalna ilość punktów to 2

Ilość punktów:Dokładność: do 0,5do 0,1
Created by
Andrzej Hławiczka