Mechanik pojazdów samochodowych

SZKOŁA:

Szkoła branżowa

Mechanik pojazdów samochodowych posiada kwalifikacje do diagnozowania i napraw samochodów osobowych, autobusów, autokarów osobowych, ciągników rolniczych, drogowych, pojazdów jednośladowych, samochodów ciężarowych.

 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • fabrykach samochodów
  • warsztatach samochodowych
  • służbach technicznych obsługi pojazdów

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2012

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2017

MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych