Frysztacka 48
43-400 Cieszyn

Patronaty

Podpisanie umowy o współpracy z firmą MDM

13 lutego 2020 roku to dzień, który wielkimi literami wpisze się na kartach historii Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie. Tego dnia w szkolnej auli odbyła się uroczystość podpisania umowy między naszą szkołą a firmą MDM NT sp. z o.o. z Bielska- Białej, zajmującą się produkcją akcesoriów dachowych, laminatów, filmów dyfuzyjnych i innych materiałów o szerokim zastosowaniu przemysłowym. Zakłady firmy MDM NT znajdują się w Bielsku – Białej, Cieszynie, Wojciechowie i Bażanowicach. Spotkanie zainaugurowali uczniowie klasy 4AC Ewelina Broda i Michał Kajzar, witając wszystkich zgromadzonych. Następnie głos zabrała pani Bożena Cholewa dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, krótko przedstawiając historię szkoły oraz opowiadając o obecnym kształceniu zawodowym w szkole. Następnie głos zabrał wiceprezes firmy MDM NT pan Tomasz Piechaczek. Opowiedział nam on o działalności firmy, produktach, jakie są wytwarzane w zakładach oraz o  technologiach stosowanych w procesach produkcji. Tę część uroczystości zakończyło wystąpienie starosty Powiatu Cieszyńskiego pana Mieczysława Szczurka, który zwracając się przede wszystkim  do uczniów, zachęcił do rozwijania swoich umiejętności praktycznych a następnie pogratulował firmie MDM NT  oraz szkole podjęcia inicjatywy i doprowadzenia do powstania tego projektu,  dzięki któremu skorzystają zarówno uczniowie naszej szkoły, jak i wszelakie zakłady i przedsiębiorstwa naszego regionu. Nadszedł czas na najważniejszy element całej uroczystości, czyli podpisanie umowy patronackiej pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera a Firmą MDM NT sp. z o. o. Efektem tego będzie utworzenie od roku szkolnego 2020-2021 w szkole Branżowej I stopnia klasy patronackiej o profilu mechatronik. Celem patronatu nad tą klasą jest pomoc w kształceniu zawodowym z uwzględnieniem przede wszystkim lokalnego ryneku pracy i możliwości podjęcia przez absolwentów tego kierunku pracy w naszym regionie. Podpisy potwierdzające zawarcie umowy złożyli przedstawiciele obu instytucji w osobach dyrektora ZST w Cieszynie –  pani Bożena Cholewa oraz wiceprezes zarządu firmy MDM NT. pan Tomasz Piechaczek. Gdy zawarcie umowy stało się faktem przyszedł czas na pokazy naszych uczniów. Przed zebranymi w szkolnej auli wystąpili laureaci różnych konkursów i olimpiad przedmiotowych, którzy zaprezentowali nagrodzone prace a także pomysły na następne konkursy o tematyce zawodowej. To wielkie wydarzenie uświetnili występem uczniowie klasy 3M,  zapewniając nam niezapomniane przeżycia i przenosząc nas na chwilę w świat muzycznych uniesień. Na zakończenie konferansjerzy Ewelina i Michał podziękowali zgromadzonym za przybycie. To niezwykłe wydarzenie jest kolejnym krokiem na drodze rozwoju naszej szkoły, bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia efektów nauczania zawodowego. Skorzystają na tym  przede wszystkim uczniowie kształcący się w zawodzie mechatronik, ale wierzymy, że w przyszłości również uczniowie innych zawodów będą korzystać ze współpracy z firmą MDM NT a także innymi lokalnymi zakładami.

Patronat UŚ

Kolejny kierunek nauczania w naszej szkole został objęty patronatem naukowym Wyższej Uczelni. Tym razem jest to Technik Mechatronik. 18 czerwca 2015 r. podpisana została umowa patronacka pomiędzy Wydziałem Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego a Zespołem Szkół Technicznych im. płk. G. Langera.

W uroczystości wzięli udział: prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach dr hab. prof. UŚ Danuta Stróż, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Technologii i Mechatroniki dr hab. Małgorzata Adamczyk – Habrajska, starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król, przedstawiciele Zarządu Powiatu Cieszyńskiego, Wydziału Edukacji Powiatu Cieszyńskiego, Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. Z ramienia szkoły umowę podpisała pani dyrektor Bożena Cholewa, a towarzyszyli jej – wice-dyrektor Piotr Heller, koordynator ds. umowy patronackiej Joanna Wojnar oraz grupa uczniów z klasy 2 o kierunku technik mechatronik.
Oprócz części oficjalnej podczas wizyty na Uniwersytecie Śląskim mieliśmy możliwość zwiedzenia nowoczesnego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach, wysłuchaliśmy ciekawego wykładu dr hab. Małgorzaty Adamczyk – Habrajskiej, o kształtowaniu się mechatroniki jako dziedziny nauki. Naszym wkładem w uroczystość było przedstawienie prezentacji o historii szkoły przez uczniów klasy 2M.
Patronat ma na celu podniesienie jakości kształcenia i przygotowanie młodzieży do podjęcia studiów wyższych. Uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w wykładach, warsztatach, zajęciach na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach. Liczymy na owocną współpracę.

Patronat ATH i Energetyki Cieszyńskiej

25 lutego 2015 r. w naszej szkole miało miejsce kolejne ważne wydarzenie. Tego dnia odbyło się uroczyste podpisanie Umów Patronackich z Wydziałem Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku Białej oraz Energetyką Cieszyńską.

Nasza szkoła stawia na rozwój uczniów i nieustannie szuka sposobów na podniesienie jakości kształcenia oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej. Patronaty oznaczają jeszcze bliższą współpracę pomiędzy naszą szkołą a ATH i Energetyką Cieszyńską. W przypadku tej drugiej są uwieńczeniem wielu lat wspólnych projektów, konferencji, wycieczek edukacyjnych i praktyk, które nasi uczniowie odbywają w tym zakładzie. Dzięki Patronatowi podpisanemu z ATH młodzież będzie miała jeszcze szerszy dostęp do wiedzy, możliwość spotkania się ze specjalistami, uczestniczenia w ciekawych wykładach czy odbycia specjalistycznych praktyk. Nasi uczniowie będą jeszcze lepiej przygotowani do przyszłych studiów.

W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości – Dziekan Wydziału Maszyn i Informatyki ATH prof. dr hab. inż. Jacek Stadnicki, dr hab. inż. Dariusz Plinta, prof. ATH, dr hab. inż. Dariusz Jędrzejczyk, prof. ATH, prezes Energetyki Cieszyńskiej dr inż. Damian Hernik wraz z panią koordynator Joanną Siedlok.

Gościliśmy również posłankę Aleksandrę Trybuś – Cieślar, posłów: Stanisława Piętę, Stanisława Szweda oraz Edytę Subocz, która reprezentowała Senatora Tadeusza Kopcia i Arkadiusza Błachuta reprezentującego posła Czesława Gluzę.

Starostwo Powiatowe reprezentowali: wicestarosta Maria Cieślar, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bacza, Naczelnik Wydziału Edukacji Maria Pindur oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Michał Rajwa.

Nie zabrakło również wiceburmistrza Cieszyna Bogdana Ścibuta, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Jadwigi Lincer, Emilii Gibiec z ODZN „Publisher-Innowacje” oraz przewodniczącego Rady Rodziców Rafała Holony.

Po części oficjalnej zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie wzięli udział w wykładzie inauguracyjnym prof. dr hab. inż. Dariusza Jędrzejczyka „Czy jama ustna jest bardziej wymagająca od konstrukcji lotniczych?”. Odbyło się również oficjalne otwarcie Muzeum Techniki, w którym zgromadzono eksponaty z przełomu XIX i XX w.

ZDJĘCIA

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu
Zespół Szkół Technicznych
im. płk Gwidona Langera w Cieszynie
Adres: Frysztacka 48
43-400 Cieszyn
Dane kontaktowe: tel. 33 479 86 44
fax 33 479 86 45
email
NIP 548-25-22-276

Formularz kontaktowy

Adres skrytki ePUAP:
/ZSTCieszyn/SkrytkaESP

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek 7:00 - 15:00
wtorek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 15:00
czwartek 7:00 - 15:00
piątek 7:00 -15:00
sobota zamknięty
niedziela zamknięty