Frysztacka 48
43-400 Cieszyn

Historia Zespołu Szkół Technicznych

Historia ZST im. płk. Gwidona Langera

Połączenie „Mechana” i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – czyli skąd się wziął Zespół Szkół Technicznych

Zespół Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera składa się z Technikum Mechaniczno-Elektrycznego nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2. Powstał z połączenia dwóch placówek – Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Decyzję o ich połączeniu podjął Zarząd Powiatu Cieszyńskiego w 2006 roku. Zespół zaczął funkcjonować z dniem 3 września 2007 roku. Dwa lata wcześniej miało miejsce przeniesienie „Mechana” do budynku przy ulicy Frysztackiej 48, gdzie dziś znajduje się siedziba szkoły. Warto w tym miejscu zauważyć, że w ten sposób historia zatoczyła koło, gdyż właśnie w tym miejscu Technikum zostało powołane do życia tuż po II wojnie światowej. Pierwszym dyrektorem połączonych placówek została mgr inż. Anna Hernik, nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSME, a jej zastępcami – mgr inż. Andrzej Danel, nauczyciel przedsiębiorczości i przysposobienia obronnego w ZSZ nr 2 oraz mgr Piotr Heller, nauczyciel fizyki w ZSZ nr 2. Kierownikiem praktyk została poprzednia pani dyrektor ZSZ – mgr inż. Mirosława Pitura. Wynika stąd, że ZST wyrasta z dwóch silnych tradycją korzeni, oba związane zawsze były z kształceniem zawodowym i praktycznym. Przed nową dyrekcją stanęło trudne zadanie zintegrowania dwóch niezależnie do tej pory funkcjonujących bytów. Rozpoczęły się przeprowadzki, scalanie gabinetów, pracowni i jednostek administracyjnych.

Nasze miejsce – czyli jakie były losy budynku przy Frysztackiej 48

Budynek ten powstał w 1912 roku w wyniku starań Sejmu Śląskiego jako siedziba Śląskiego Krajowego Zakładu Poprawczego (do dziś na froncie szkoły można zobaczyć herb Śląska). Szybko powstały tam warsztaty, w których młodzież zdobywała zawód. W czasie wojny budynek zajął niemiecki okupant. W 1945 roku otwarto tam Liceum Spółdzielcze, Gimnazjum Mechaniczno-Elektryczne. Cztery lata później otwarto także Technikum Budowlane. W 1951 na Frysztacką przeniesiono funkcjonującą dotąd na Placu Wolności 7 Zasadniczą Szkołę Zawodową, a inne szkoły znalazły nowe siedziby. Szkoła zawodowa przechodziła liczne przekształcenia, a sąsiednie budynki zmieniały swoje przeznaczenie. W 1992 roku powstała do dziś funkcjonująca hala sportowa. Do 1995 roku w sąsiednim budynku funkcjonował szkolny internat, w którym wówczas otwarto Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych (dziś w budynku funkcjonuje Wyższa Szkoła Biznesu). W 2002 roku szkolne warsztaty przeniesiono do Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach, z którym szkoła współpracuje do dziś. W 2005 roku do budynku powrócił Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, którego poprzednik wyprowadził się stamtąd w 1949 roku.

Do nowych warunków dostosowano działającą dotąd przy Technikum Mechaniczno-Elektrycznym nr 3 Bibliotekę Podręczników. Powstała strzelnica, a część budynków wydzierżawiono. Wreszcie przeprowadzono remonty. Z własnych funduszy przeprowadzono remonty sanitariatów i szatni w hali sportowej, remont toalet, odmalowano część pomieszczeń. Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli (przede wszystkim pana Grzegorza Grzędy i Piotra Brennera) odnowiono radiowęzęł, wykorzystywany głównie przez Samorząd Szkolny w czasie przerw. Najpoważniejszy remont szkoła „przeżyła” w roku szkolnym 2010/2011, który był współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kwotą 1 437 207 PLN. Projekt termomodernizacji budynku obejmował m.in. wymianę okien, malowanie większości pomieszczeń, wymianę dachu i odnowienie elewacji budynku. W tym czasie praca szkoły była bardzo utrudniona, wymagała wielu wyrzeczeń i morza cierpliwości tak nauczycieli, jak i uczniów.

Od roku szkolnego 2012/2013 funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Bożena Cholewa – nauczyciel geografii i zawodowy sędzia rajdowy.

W listopadzie 2012 ZST uroczyście obchodził 100-lecie edukacji w budynku przy ulicy Frysztackiej, podkreślając jego związek z kształceniem zawodowym.

Nasz patron – czyli historia najnowsza

2 września 2013 roku nastąpiło uroczyste nadanie szkole imienia pułkownika Gwidona Karola Langera, dowodzącego zespołem, który dokonał złamania szyfru Enigmy jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, co przyczyniło się do zwycięstwa aliantów. Wybór patrona był podyktowany szacunkiem dla dokonań technicznych oraz niezłomnej postawy pułkownika w służbie Ojczyźnie. O naszym patronie można dowiedzieć się więcej w zakładce

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu
Zespół Szkół Technicznych
im. płk Gwidona Langera w Cieszynie
Adres: Frysztacka 48
43-400 Cieszyn
Dane kontaktowe: tel. 33 479 86 44
fax 33 479 86 45
email
NIP 548-25-22-276

Formularz kontaktowy

Adres skrytki ePUAP:
/ZSTCieszyn/SkrytkaESP

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek 7:00 - 15:00
wtorek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 15:00
czwartek 7:00 - 15:00
piątek 7:00 -15:00
sobota zamknięty
niedziela zamknięty