Frysztacka 48
43-400 Cieszyn

Technik mechanik

W tym zawodzie „Mechan” kształci od 50 lat, nieustannie współpracując z regionalnym przemysłem. Szkoła dysponuje stale modernizowaną pracownią mechaniczną.

Ten zawód to zdobycie kwalifikacji do nadzorowania i organizacji procesu produkcji części maszyn oraz urządzeń. Uczniowie zdobywają umiejętności dokonywania montażu maszyn i urządzeń, ich instalowania i uruchamiania oraz obsługi, modernizacji i naprawy.

Obecnie obserwuje się duże zapotrzebowanie rynku na wykwalifikowaną kadrę techniczną o profilu mechanicznym.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach produkujących i montujących maszyny, urządzenia, samochody
 • firmach na stanowisku konstruktora, technologa
 • zakładach usługowo-naprawczych

 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 •  Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2017
 • MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 • MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 •  Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2019
 • MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 Patronat nad kierunkiem objął Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

 ZST współpracuje z firmą produkującą:

 • rozdzielnie i urządzenia elektroenergetyczne PREFEL,
 • systemy transportu i magazynowania części i podzespołów samochodowych STRUMET.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu
Zespół Szkół Technicznych
im. płk Gwidona Langera w Cieszynie
Adres: Frysztacka 48
43-400 Cieszyn
Dane kontaktowe: tel. 33 479 86 44
fax 33 479 86 45
email sekretariat@zst.cieszyn.pl
NIP 548-25-22-276

Adres skrytki ePUAP:
/ZSTCieszyn/SkrytkaESP

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek 7:00 - 15:00
wtorek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 15:00
czwartek 7:00 - 15:00
piątek 7:00 -15:00
sobota zamknięty
niedziela zamknięty