Nasze kierunki

Zobacz i zpoznaj się z naszymi kierunkami nauczania

Zobacz wszystkie kierunki

Elektryk

Elektryk posiada kwalifikacje do wykonywania prac montażowych, demontażowych, instalacyjnych,

Technik mechanik

W tym zawodzie „Mechan” kształci od 50 lat, nieustannie

Technik elektryk

To zawód, w którym „Mechan” kształci od lat 50.

Klasa wielozawodowa

Zajęcia z przedmiotów ogólnych odbywają się w szkole. Kształcenie

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych posiada kwalifikacje do diagnozowania i napraw

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

W związku z przemianami zachodzącymi w polskiej i światowej

Fryzjer

Fryzjerzy zdobywają kwalifikacje do wykonywania zabiegów fryzjerskich takich jak:
Layout 1

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że

TECHNIKUM MECHANICZNO-ELEKTRYCZNE
NR 3 W CIESZYNIE

jest wśród 200 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2016”.

rajd 145

Kręciołek Samochodowy

Impreza rajdowa dla amatorów organizowana jest przez ZST od 2003 roku
kreciolek.zst.cieszyn.pl

patronaty

Patronaty

W ramach umów patronackich podpisanych przez ZST z uczelniami wyższymi i zakładami pracy nasi uczniowie uczestniczą w ciekawych warsztatach i wycieczkach

7

Nowoczesne technologie

Nasi uczniowie uczestniczą w szeregu akcji promujących nowoczesne technologie

bieg

Sport

Uczniowie ZST trenują w szkolnej siłowni, hali sportowej,  strzelnicy i z sukcesami biorą udział w licznych imprezach sportowych

Patronaty

Firmy zaprzyjaźnione

Pracujemy na