Frysztacka 48
43-400 Cieszyn

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

W związku z przemianami zachodzącymi w polskiej i światowej energetyce rośnie zapotrzebowanie na tzw. "zieloną energię". Szkoła dysponuje pracownią odnawialnych źródeł energii, współorganizuje międzynarodową konferencję "Energia Odnawialna w Teorii i Praktyce". Uczniowie uczestniczą w wielu konkursach oraz wydarzeniach branżowych.

Na tym kierunku uczniowie zdobywają umiejętności doboru urządzeń i projektowania instalacji odnawialnych źródeł energii, m.in. kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, ogniw wodorowych, pomp ciepła, elektrowni wiatrowych i wodnych. Planują pracę związaną z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej, dobierają określony rodzaj tych urządzeń do danych warunków, lokalizacji. Posługują się w tym celu dokumentacją techniczną oraz technikami komputerowymi. Potrafią kontrolować działanie tych urządzeń oraz dokonywać ich konserwacji. Koncentrują się na racjonalizacji procesu wytwarzania energii oraz minimalizowaniu jego negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • zakładach produkujących instalacje energetyki odnawialnej
  • firmach montujących i sprzedających kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne i pompy ciepła
  • instytucjach zajmujących się eksploatacją energetyki odnawialnej

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie od 2019 r.:

  • ELE.10 – Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • ELE.11 – Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ZST współpracuje z firmą mdm NT sp. z o.o. ( producentem akcesoriów i membran dachowych oraz tekstyliów technicznych ) oraz z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu
Zespół Szkół Technicznych
im. płk Gwidona Langera w Cieszynie
Adres: Frysztacka 48
43-400 Cieszyn
Dane kontaktowe: tel. 33 479 86 44
fax 33 479 86 45
email
NIP 548-25-22-276

Formularz kontaktowy

Adres skrytki ePUAP:
/ZSTCieszyn/SkrytkaESP

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek 7:00 - 15:00
wtorek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 15:00
czwartek 7:00 - 15:00
piątek 7:00 -15:00
sobota zamknięty
niedziela zamknięty